شیشه ضد انفجار

شیشه های ضدانفجار در برابر موج و انرژی حاصل از انفجار مقاومت کرده و انرژی انفجار را کنترل می کنند. بر اثر انفجار این شیشه ها در فریم باقیمانده و خطر پرتاب قطعات شیشه و آسیب حاصل از انفجار از بین می رود.

شیشه های رایج ساختمانی در برابر انفجار مقاوم نبوده و به صورت قطعات تیز و برنده به اطراف پرتاب می شوند.

مشخصات و ویژگیها

تست شده مطابق با استاندارد EN 13541:2000
عدم پاشش در قسمت حفاظت شده
مقاوم در برابر عبور اشخاص مهاجم
قابلیت تحمل فشار بیش از ۲۰۰ کیلوپاسکال فشار مثبت در زمان ۲۰ میلی ثانیه
تست شده در برابر بیش از ۱۲ کیلوگرم TNT
قابلیت ساخت به صورت دوجداره و یا چند جداره

مشخصات فنی

شیشه های ضدانفجار مطابق با ابعاد مورد نیاز سازه طراحی و ساخته می شوند. فریم مورد استفاده درساخت این شیشه ها به همراه چسب مصرفی اهمیت زیادی در دستیابی به کارایی مطلوب نهایی دارند.
حداکثر ابعاد: ۲/۵×۲/۰ متر مربع
ضخامت: تابع کلاس مورد استفاده و بیش از ۴۰ میلیمتر(شیشه مقاوم به انفجار باضخامت بیش از ۴۰ میلیمتر قابل تولید می باشد.)

کاربردها

اتاق کنترل ایستگاههای گاز
اتاق کنترل پالایشگاهها
کلیه مکانهایی که احتمال انفجار در آنها وجود دارد.
ایستگاههای گاز و مراکز حساس

(مراحل مختلف انفجار شامل تولید و گسترش نور خیره کننده ،حرارت ،
انرژی و موج ضربها و گسترش موج ضربها در زمانی کمتر از ۵۰ میلی ثانیه)