شیشه های دوجداره

شیشه دوجداره از دولایه شیشه، جدا کننده آلومینیومی یا اسپیسر ، گاز پرکننده ، چسب های اولیه و ثانویه و رطوبت گیر تشکیل می شود. با انتخاب صحیح نوع شیشه برای هرلایه می توان از ویژگیهای انواع شیشه بطور همزمان استفاده کرد.

هریک از جداره های شیشه در شیشه دوجداره می تواند معمولی ، سکوریت ، نیمه سکوریت ، پوشش دار ، لمینت و یا اسپندرال با ضخامت های متفاوت باشد.
دوجداره شیشه توسط یک جداکننده آلومینیومی حاوی مواد رطوبت گیر از همدیگر جدا می شوند. این مجموعه به وسیله دو نوع چسب مخصوص به یکدیگر متصل شده و آب بندی می شود:
چسب اولیه
چسب ثانویه

موارد کاربرد

پنجره ها

نمای ساختمان